SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK5.9930-0.0024-0.04%
 CAD/NOK6.1017-0.0018-0.03%
 CHF/NOK8.1961+0.0012+0.01%
 DKK/NOK1.2656+0.0002+0.02%
 EUR/NOK9.4315+0.0009+0.01%
 GBP/NOK10.7639+0.0011+0.01%
 HKD/NOK1.0358-0.0068-0.65%
 NOK/HKD0.9654+0.0062+0.65%
 JPY/NOK0.073930.000000.00%
 NOK/JPY13.5271-0.0024-0.02%
 NZD/NOK5.5822-0.0325-0.58%
 RUB/NOK0.1276-0.0009-0.68%
 NOK/RUB7.8391+0.0532+0.68%
 SEK/NOK0.9141+0.0003+0.03%
 SGD/NOK5.9834-0.0384-0.64%
 THB/NOK0.2470-0.0022-0.89%
 NOK/THB4.0481+0.0359+0.90%
 TRY/NOK1.7199-0.0046-0.26%
 TWD/NOK0.2680-0.0034-1.25%
 NOK/TWD3.7319+0.0462+1.25%
 USD/NOK8.1265-0.0008-0.01%