SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK6.1287+0.0013+0.02%
 CAD/NOK6.4508-0.0048-0.07%
 CHF/NOK8.5963+0.0068+0.08%
 DKK/NOK1.3035+0.0008+0.06%
 EUR/NOK9.7318+0.0064+0.07%
 GBP/NOK11.0032-0.0147-0.13%
 HKD/NOK1.0907-0.0002-0.02%
 NOK/HKD0.9168+0.0001+0.02%
 JPY/NOK0.078020.000000.00%
 NOK/JPY12.8168-0.0047-0.04%
 NZD/NOK5.7613-0.0082-0.14%
 RUB/NOK0.1291-0.0001-0.04%
 NOK/RUB7.7462+0.0007+0.01%
 SEK/NOK0.9487+0.0013+0.13%
 SGD/NOK6.2985+0.0006+0.01%
 THB/NOK0.2696+0.0001+0.05%
 NOK/THB3.7087-0.0020-0.05%
 TRY/NOK1.6059+0.0009+0.06%
 TWD/NOK0.2771-0.0000-0.01%
 NOK/TWD3.6083+0.0006+0.02%
 USD/NOK8.5551+0.0008+0.01%