SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK5.8743-0.0018-0.03%
 CAD/NOK6.3305+0.0051+0.08%
 CHF/NOK8.2968-0.0164-0.20%
 DKK/NOK1.2705-0.0001-0.01%
 EUR/NOK9.4788-0.0027-0.03%
 GBP/NOK10.7720-0.0030-0.03%
 HKD/NOK1.0552+0.0066+0.63%
 NOK/HKD0.9477-0.0060-0.62%
 JPY/NOK0.07361-0.00020-0.27%
 NOK/JPY13.5848+0.0302+0.22%
 NZD/NOK5.4151+0.0378+0.70%
 RUB/NOK0.1257+0.0003+0.20%
 NOK/RUB7.9548-0.0132-0.17%
 SEK/NOK0.91530.00000.00%
 SGD/NOK5.9936+0.0300+0.50%
 THB/NOK0.2535+0.0015+0.60%
 NOK/THB3.9445-0.0234-0.59%
 TRY/NOK1.4655-0.0035-0.24%
 TWD/NOK0.2668+0.0010+0.37%
 NOK/TWD3.7477-0.0149-0.40%
 USD/NOK8.2717-0.0066-0.08%