SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK6.0110+0.0029+0.05%
 CAD/NOK6.1700+0.0128+0.21%
 CHF/NOK8.0822+0.0089+0.11%
 DKK/NOK1.3003+0.0028+0.22%
 EUR/NOK9.6825+0.0155+0.16%
 GBP/NOK11.0690+0.0252+0.23%
 HKD/NOK1.0108+0.0040+0.40%
 NOK/HKD0.9892-0.0040-0.40%
 JPY/NOK0.07273+0.00010+0.14%
 NOK/JPY13.7496-0.0237-0.17%
 NZD/NOK5.6240+0.0009+0.02%
 RUB/NOK0.1286+0.0003+0.23%
 NOK/RUB7.7761-0.0237-0.30%
 SEK/NOK0.9289+0.0005+0.05%
 SGD/NOK5.9801+0.0051+0.09%
 THB/NOK0.2516+0.0004+0.16%
 NOK/THB3.9757-0.0054-0.14%
 TRY/NOK1.9443+0.0107+0.55%
 TWD/NOK0.2671+0.0004+0.15%
 NOK/TWD3.7445-0.0060-0.16%
 USD/NOK7.9346+0.0316+0.40%