SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK6.0953+0.0023+0.04%
 CAD/NOK6.4476+0.0012+0.02%
 CHF/NOK8.4538-0.0121-0.14%
 DKK/NOK1.2809+0.0002+0.02%
 EUR/NOK9.5501+0.0033+0.03%
 GBP/NOK10.7220+0.0190+0.18%
 HKD/NOK1.0742+0.0097+0.92%
 NOK/HKD0.9309-0.0070-0.75%
 JPY/NOK0.07580+0.00010+0.13%
 NOK/JPY13.1937-0.0123-0.09%
 NZD/NOK5.5251+0.0095+0.17%
 RUB/NOK0.1260+0.0008+0.61%
 NOK/RUB7.9345-0.0473-0.59%
 SEK/NOK0.9183-0.0021-0.23%
 SGD/NOK6.1128+0.0232+0.38%
 THB/NOK0.2530+0.0014+0.56%
 NOK/THB3.9529-0.0219-0.55%
 TRY/NOK1.3812+0.1115+8.78%
 TWD/NOK0.2734+0.0018+0.68%
 NOK/TWD3.6579-0.0248-0.67%
 USD/NOK8.4333+0.0176+0.21%