SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK6.2842+0.0069+0.11%
 CAD/NOK6.2931-0.0255-0.40%
 CHF/NOK8.1573-0.0335-0.41%
 DKK/NOK1.2911+0.0012+0.09%
 EUR/NOK9.6006+0.0001+0.00%
 GBP/NOK10.8956-0.0107-0.10%
 HKD/NOK1.0061+0.0026+0.26%
 NOK/HKD0.9939-0.0026-0.26%
 JPY/NOK0.07099+0.00040+0.57%
 NOK/JPY14.0933-0.0647-0.46%
 NZD/NOK5.7224-0.0043-0.08%
 RUB/NOK0.1386-0.0002-0.14%
 NOK/RUB7.2125+0.0079+0.11%
 SEK/NOK0.9768-0.0020-0.20%
 SGD/NOK5.9542+0.0152+0.26%
 THB/NOK0.2468+0.0009+0.37%
 NOK/THB4.0521-0.0156-0.38%
 TRY/NOK2.0665-0.0145-0.70%
 TWD/NOK0.2677+0.0023+0.87%
 NOK/TWD3.7360-0.0320-0.85%
 USD/NOK7.8662+0.0215+0.27%